Svag pædagogpraktik skader børn

Det kan have negative konsekvenser for børns læring, når de oplever pædagoger, der ikke kan koble viden og praktisk erfaring sammen. Foto: Colourbox

Nyuddannede pædagogers praktiske faglighed er for dårlig, og det begrænser deres evne til at håndtere konkrete situationer. Sådan lyder en af konklusionerne i en evaluering af pædagoguddannelsen, som for nylig blev off entliggjort.

Rapporten peger på, at landets største professionsbacheloruddannelse med et årligt optag på cirka 5.000 studerende siden 2006 er
blevet bedre teoretisk, men svagere praktisk. Og det gør det svært for de studerende at sammenkoble teori og praktisk faglighed.

Ifølge en af eksperterne bag rapporten, Ph.d. og lektor ved Institut for Uddannelse og Pædagogik på Aarhus Universitet Bente Jensen, kan det få alvorlige konsekvenser.

»Vi ved fra international forskning, at kvalitet i dagtilbud hænger sammen med pædagogers viden om, hvad det kræver at stimulere barnet, hvordan interaktion og kommunikation mellem barnet og den voksne fungerer, og hvilke læringsaktiviteter de skal sætte igang. Forskningen peger på, at hvis børnene ikke møder voksne, som kan styrke deres trivsel og læring, kan det give problemer for især socialt udsatte børn. Det betyder, at så lykkes social inklusion i forhold til socialt udsatte børn ikke,« siger hun og peger på, at de studerende skal kunne analysere, hvordan praksis fungerer, ved at bevæge sig frem og tilbage mellem teori og praksis.

Uddannelse skal revideres

Sideløbende med evalueringsrapporten har en følgegruppe fremlagt en række ændringsforslag til pædagoguddannelsen. Blandt andet foreslår gruppen, at der på de forskellige fag på uddannelsen indføres øvelser, som skal øge de studerendes evner på det praktiske område og styrke samspillet med teorien, ligesom de anbefaler et eftersyn af fagene på uddannelsen.

Efter sommerferien skal ddannelsesminister Morten Østergaard (R) revidere pædagoguddannelsen, og han vil se på, hvordan den praktiske
del af undervisningen kan forbedres. Morten Østergaard har tidligere erkendt, at følgegruppen i dens rapport ‘har påvist udfordringer’, og han er derfor åben for at lytte til deres anbefalinger.

»Der er gode perspektiver i en styrkelse af de praktiske elementer i undervisningen,« siger Morten Østergaard og fortsætter:

»Pædagogik skal funderes i viden, men udleves i praksis, og det skal undervisningen afspejle.«

Tilmeld nyhedsbrev
Find os på Facebook
KOMMENTARER
Andre læste også